منابع و اوراق بهادار تحت مدیریت

منابع و اوراق بهادار تحت مدیریت

انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد عبارتند از:

  • کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس
  • انواع گواهی‌های سپرده بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • انواع اوراق مشارکت
  • اوراق صکوک
  • اوراق بهادار رهنی
  • سایر اوراقی که مجوز انتشار آن از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است

مدیریت منابع و اوراق بهادار

  • عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام می رسد. مبنای تحلیل روش بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس تحلیل بنیادی به انجام میرسد.

  • از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد.

  • روش‌های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری شامل مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشد.