صندوق گنجینه الماس پایدار

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار،در تاریخ 3/12/1394با شماره ثبت 37968نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 12/12/ 1394 و تحت شماره11411 و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده است.این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب اساسنامۀ مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی "صندوق سرمایه گذاری"فعالیت نماید.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌‌ها و مدیریت این سبد و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است. مدیریت صندوق در صدد آن است تا با پذیرش ریسک معقول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد

  • محاسبه سود روز شمار و بدون نرخ شکست
  •  پرداخت سود ماهانه و معادل 24% سالانه

مدیر: شرکت سبدگردان الماس (سهامی خاص)
متولی: موسسه حسابرسی کارای پارس
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار براساس مقررات اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.

1

ورود

2

ثبت نام

3

صدور واحد