شرح خبر

5 ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال
یکشنبه 15 فروردین 1400

5 ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال

برای جلوگیری از ریسک های غیر منطقی، باید تمام توان خود را در جهت کسب آگاهی بیشتر از روش ها و ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه به کار بگیریم. ویدیوی زیر 5 ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال را به زبان ساده معرفی می کند.