شرح خبر

آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30
چهارشنبه 18 فروردین 1400

آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه منتهی به 1399/09/30

به اطلاع سهامداران گرامی می رساند مجمع عمومی سالیانه شرکت سبدگردان الماس مورخ 1400/01/31 در محل شرکت برگزار خواهد گردید.
از کلیه سهامداران گرامی خواهشمند است در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/01/31 در محل حضور بهم رسانند.