شرح خبر

قسمت یازدهم برنامه نوسان بخش مسابقه
یکشنبه 4 آبان 1399

قسمت یازدهم برنامه نوسان بخش مسابقه

هر هفته در مسابقه پیامکی برنامه نوسان به سه نفر از شرکت کنندگان که گزینه صحیح را انتخاب کنند به قید قرعه یک واحد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس به ارزش حدودی دو میلیون تومان تعلق می‌گیرد.