شرح خبر

قسمت نهم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
شنبه 19 مهر 1399

قسمت نهم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای قالیباف از کارشناسان بازار سرمایه و جناب آقای معتمد معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، مردم را در خصوص بازار سرمایه و صندوق های ETF که توسط دولت در بازار عرضه میشوند راهنمایی میفرمایند.