شرح خبر

قسمت هشتم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
شنبه 12 مهر 1399

قسمت هشتم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای قالیباف از کارشناسان بازار سرمایه و جناب آقای کریمی معاون تحقیق و توسعه بورس تهران، مردم را در خصوص تعدد قوانین و مقررات و اثرات این قوانین بر بازار سرمایه و همچنین پرسش های متداول مردمی راهنمایی میفرمایند.