شرح خبر

قسمت یازدهم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
یکشنبه 4 آبان 1399

قسمت یازدهم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای قالیباف و جناب آقای اسکندری از کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه در خصوص چشم‌انداز آتی بازار بورس مردم را راهنمایی میفرمایند.