شرح خبر

قسمت ششم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
شنبه 29 شهریور 1399

قسمت ششم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای دکتر شاه‌ویسی کارشناس اقتصاد و امور بین الملل و جناب آقای دکتر بیژنی از کارشناسان بازار سرمایه، سهامداران را در خصوص نوسانات هفته گذشته بازار و پرسش های متداول مردمی راهنمایی میفرمایند.