شرح خبر

قسمت چهارم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
شنبه 15 شهریور 1399

قسمت چهارم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای دکتر مصطفی بختیاری و جناب آقای دکتر سلمان خادم المله از کارشناسان بازار سرمایه، سهامداران را در خصوص نوسانات هفته گذشته بازار و پرسش های متداول مردمی راهنمایی میفرمایند.