شرح خبر

قسمت پنجم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه
شنبه 22 شهریور 1399

قسمت پنجم برنامه نوسان بخش گفتگوی ویژه

در این قسمت از برنامه گفتگوی ویژه خبری جناب آقای دکتر عشقی‌نژاد از کارشناسان بازار سرمایه و جناب آقای دکتر قلی‌پور نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان الماس، سهامداران را در خصوص نوسانات هفته گذشته بازار و پرسش های متداول مردمی راهنمایی میفرمایند.