شرح خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس مورخ 1399/01/30
سه شنبه 19 فروردین 1399

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس مورخ 1399/01/30

احتراما بدین وسیله از سهامداران محترم شرکت سبدگردان الماس دعوت می شود تا در مجمع عمومی سالیانه شرکت مورخ 1399/01/30 در محل شرکت واقع در خیابان ملاصدرا بین شیراز و شیخ بهایی پلاک 127 طبقه دوم واحد 12 راس ساعت 14 حضور به هم برسانند.
دستور جلسه:
  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به 30/09/1398
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • سایر موارد