صندوق گنجینه الماس آوا نوین

صندوق گنجینه الماس آوا نوین

1- صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

2- محاسبه سود روزشمار و بدون نرخ شکست

3- متوسط نرخ سود پرداخت شده 28% سالانه

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با هدف کسب بازده مناسب و کم ‎ریسک نسبت به بانک و اوراق موجود با نرخ سود سالیانه 24 درصد، روزشمار و بدون پرداخت ماهانه و به صورت تجمیعی، بدون نرخ شکست و یا جرائم ابطال واحدهای سرمایه‎ گذاری زودتر از موعد آماده جذب منابع می‎ باشد.

مراحل سرمایه گذاری

1

ورود

2

ثبت نام

3

صدور واحد